/ ANDROID

Kako napraviti svoj build LZS android aplikacije

Dobio sam nekoliko mailova od ljudi koji su pokušali sami napraviti build aplikacije prema uputama na wiki stranicama te naišli na probleme.

Te upute su dosta stare i grube pa se bez nekog iskustva s eclipsom po njima niti nije mogao napraviti build. Detaljnija i korisnija uputsva su očito potrebna pa sam ih odlučio i napisati.

Instalacija i konfiguracija softvera

Pretpostavljam da na računalu postoji dobro konfigurirana instalacija gita.Build se može provesti i bez gita, ali mislim da je ideja iza pokušaja builda i neki doprinos projektu, za što je git nužan. Uputstva za konfiguriranje gita se mogu pronaći na github stranici.

 1. Skinuti Android SDK.
 2. Raspakirati arhivu i pokrenuti eclipse (eclipse/eclipse).

  Ako imate 64 bitan linux i koristite 64 bitan ADT dobit ćete error da se ne može pokrenuti sdk/platform-tools/adb. Kako bi se to zaobišlo na ubuntuu i derivatima, dovoljno je instalirati paket ia32-libs. Za detalje pogledati ovaj stackoverflow thread i android upute za instalaciju SDK-a.

 3. Iz eclipsa pokrenuti Android SDK Manager (Window -> Android SDK Manager) i instalirati potrebne pakete. Treba nam zadnja verzija SDK Platform paketa (najsvježija verzija je obična instalirana po defaultu). Budući da app koristi ActionBarSherlock library SDK Platform paket treba instalirati i u Android 4.0 varijanti (API 14). Također nam treba i Android Support Library, ali taj paket je instaliran po defaultu.

Izvorni kod

 1. Dohvatiti izvorni kod aplikacije:

  git clone https://github.com/linuxzasve/androidApp.git
  
 2. Dohvatiti izvorni kod ActionBarSherlock librarija i to 4.4.0 tag:

  git clone https://github.com/JakeWharton/ActionBarSherlock.git
  cd ActionBarSherlock
  git checkout 4.4.0
  
 3. Importati gornja dva projekta u eclipse:

   File -> Import -> Android -> Existing Android Code into workspace
  

  U slučaju LZS appa za root direktorij odabrati androidApp/LinuxZaSve_mobile direktorij. Kod ActionBarSherlock projekta odabrati ActionBarSherlock/actionbarsherlock direktorij.

 4. Skinuti sljedeće jarove u androidApp/LinuxZaSve_mobile/libs direktorij (ako direktorij ne postoji potrebno ga je kreirati):

 5. UrlImageViewHelper

 6. jsoup

Ako eclipse i dalje tvrdi da ne može pronaći jarove, potrebno je osvježiti LinuxZaSve_mobile projekt (desni klik na projekt -> Refresh).

Izrada apk datoteke

Najsvježija verzija aplikacije je commitana u projekt i nalazi se u LinuxZaSve_mobile\bin direktoriju. Da bi se riješili te datoteke i ujedno provjerili prolazi li build prvo je potrebno napraviti clean (Build -> Clean -> Clean all projects). Ovo neće kreirati novi apk. Nova apk datoteka se može kreirati na nekoliko načina, najjednostavnije je pokrenuti Android Virtual Device ili spojiti na računalo neki android device i kliknuti na run.

dperetin

Dejan Peretin

Writing things down so I don't forget. Software Engineer at Pinterest. Opinions expressed are my own.

Read More