/ ANDROID

Android 4.2 developer options

Nedavno sam ulovio vremena da na svoj Galaxy S mudrofon konačno stavim Android 4.2.1 i to kao CM 10.1 M.Stvar radi savšeno i za sad nisam naišao na probleme u svakodnevnom korištenju.

No, kad sam pokušao vidjeti kako se Linux za sve android app ponaša na novoj verziji Androida, nisam uspio uključiti debugging mod. Naime, Android 4.2 nema u Settings izborniku stavke Developer options, gdje se uključuje Android debugging opcija koja omogućava debugiranje android aplikacija direktno na uređaju koji je USB-om spojen na računalo, umjesto da se koristi emulator.

Radi se o tome da je Google namjerno isključio tu stavku pod izlikom da ne treba nikome osim developerima, a ovi pak znaju kako riješiti takve problemčiće.

Da bi se omogućila stavka Developer options potrebno je sedam puta kliknuti na Build number stavku u Settings -> About phone izborniku.

Čak se pojavi i zgodan toast popup koji odbrojava klikove, odnosono ispiše poruku ako se klikne na Build number kad je već stavka uključena.

android_42_enable_developer_options_large.png

Da bi se sada uređaj mogao koristiti za debugiranje potrebno je napraviti sljedeće:

Settings -> Developer Options -> Android debugging (staviti kvacicu)

Ako se sad pokuša pokrenuti app dobije se:

android_prije_rulova_large.png

Detaljne upute za rješavanje ovog problema mogu se pronaći na Android developers stranici.

Ukratko, treba generirati fajl

/etc/udev/rules.d/42-android-devices.rules

Sadržaja:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666", GROUP="users"

Uređaj još uvijek nije prepoznat jer je 04e8 Samsung oznaka. Budući da je na mobitel sada instaliran CyanogenMod, radi se o Google uređaju, pa je za vendor vrijednost potrebno staviti 18d1.

Uređaj je sada uredno prepoznat.

dperetin

Dejan Peretin

Writing things down so I don't forget. Software Engineer at Pinterest. Opinions expressed are my own.

Read More