Android 4.2 developer options

Dejan Peretin bio photo By Dejan Peretin

Nedavno sam ulovio vremena da na svoj Galaxy S mudrofon konačno stavim Android 4.2.1 i to kao CM 10.1 M.Stvar radi savšeno i za sad nisam naišao na probleme u svakodnevnom korištenju. No, kad sam pokušao vidjeti kako se Linux za sve android app ponaša na novoj verziji Androida, nisam uspio uključiti debugging mod. Naime, Android 4.2 nema u Settings izborniku stavke Developer options, gdje se uključuje Android debugging opcija koja omogućava debugiranje android aplikacija direktno na uređaju koji je USB-om spojen na računalo, umjesto da se koristi emulator.

Radi se o tome da je Google namjerno isključio tu stavku pod izlikom da ne treba nikome osim developerima, a ovi pak znaju kako riješiti takve problemčiće.

Da bi se omogućila stavka Developer options potrebno je sedam puta kliknuti na Build number stavku u Settings -> About phone izborniku.

Čak se pojavi i zgodan toast popup koji odbrojava klikove, odnosono ispiše poruku ako se klikne na Build number kad je već stavka uključena.

Silvrback blog image

Da bi se sada uređaj mogao koristiti za debugiranje potrebno je napraviti sljedeće:

Settings -> Developer Options -> Android debugging (staviti kvacicu)

Ako se sad pokuša pokrenuti app dobije se:

Silvrback blog image

Detaljne upute za rješavanje ovog problema mogu se pronaći na Android developers stranici.

Ukratko, treba generirati fajl

/etc/udev/rules.d/42-android-devices.rules

Sadržaja:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666", GROUP="users"

Uređaj još uvijek nije prepoznat jer je 04e8 Samsung oznaka. Budući da je na mobitel sada instaliran CyanogenMod, radi se o Google uređaju, pa je za vendor vrijednost potrebno staviti 18d1.

Uređaj je sada uredno prepoznat (stari screenshot, zato piše verzija 2.3.3):

![Silvrback blog image] (https://silvrback.s3.amazonaws.com/uploads/5a87acae-505e-4b11-820a-cebbb5f52c6d/android_nakon_rulova_large.png)